Palvelut

Paikallinen tilintarkastusyhteisö, mutta palvelua myös ympäri Suomea.

Lakisääteinen tilintarkastus

 • Osakeyhtiöt
 • Osuuskunnat
 • Avoimet- ja kommandiittiyhtiöt
 • Kunnat ja seurakunnat
 • Asunto-osakeyhtiöt
 • Säätiöt ja yhdistykset

Muut palvelut:

 • Yhtiöjärjestykset ja -sopimukset
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Rekisteröintiasiat
 • Tilinpäätösanalyysit
 • Liikennelupalausunnot
 • STEA- ja Business Finland-lausunnot

Usein kysyttyä

Pitääkö tilintarkastaa? keyboard_arrow_right

Lakisääteiset tilintarkastuksen rajat ovat;

 • liikevaihto 200 T€
 • tase 100 T €
 • henkilöstöä yli 3

jos näistä 2 ylittyy kahtena tilikautena peräkkäin on tilintarkastusvelvollisuus.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölain mukaan on tilintarkastusvelvollisuus, jos yhtiössä on yli 30 huoneistoa.
Säätiöillä, kunnilla ja seurakunnilla on aina oltava tilintarkastaja.

Jos yhteisön säännöissä, yhtiösopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on kirjattu tilintarkastusvelvollisuus, on tilintarkastus tällöin suoritettava, vaikka kokorajat eivät ylittyisi.

Lisäksi luotonantajat ja muut tahot saattavat edellyttää tilintarkastusta.

Mitä tilintarkastus tarkoittaa? keyboard_arrow_right

Tilintarkastuksessa tarkastetaan tilinpäätös ja hallinto, tositeaineistoa käydään läpi tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Tilintarkastaja antaa lausunnon, onko tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot, lisäksi tilintarkastajan on huomautettava, jos yhteisön sääntöjä on rikottu.
Tilintarkastuksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen.

Tilintarkastajan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että yrityksen tilinpäätös ja sen perusteena oleva kirjanpito vastaa todellisuutta ja antaa realistisen kuvan sen toiminnasta. Kokenut tilintarkastaja voi myös antaa yritykselle näkemyksiä ja rahanarvoisia neuvoja.

Mitä aineistoa tilintarkastuksessa tarvitaan? keyboard_arrow_right

Tilintarkastuksen sujuvoittamiseksi laadimme alla olevan listan, joka auttaa Sinua aineistojen toimittamisessa:

HALLINTO

 • Yhtiökokouksen ja hallituksen kokouspöytäkirjat
 • Osake- ja osakasluettelot
 • Edunsaajarekisteröinti dokumentti
 • Kaupparekisteriote
 • Yhtiöjärjestys
 • Vakuutussopimus

KIRJANPITO

 • Tilinpäätös, tase-erittelyt, tilikohtainen tuloslaskelma ja tase
 • Pää- ja päiväkirja
 • Tiliotteiden saldovahvistukset
 • Kassalaskelma
 • Myyntireskontra
 • Ostoreskontra
 • Lainasaamiset
 • Inventaarilista vaihto-omaisuudesta
 • Palkkakirjanpito, lomapalkkavelkalaskelma, sos. kulujen jaksotuslaskelmat
 • Tulorekisteriyhteenveto
 • Poistolaskelma
 • Tilikauden tositeaineisto
 • Seuraavan tilikauden kirjanpitoaineistoa

MUUT DOKUMENTIT

 • Rasitustodistus ja panttaukset
 • Uudet rahoitussopimukset ja vuokrasopimukset
 • Lainojen ja muiden velkojen saldovahvistukset

VEROTUS

 • Viimeisin verotuspäätös
 • Ennakkoveropäätös
 • Kiinteistöverolippu
 • Arvonlisäveroilmoitukset (tilikauden kaksi viimeisintä)
 • Verolaskelma
 • Omavero-ote tilinpäätöspäivältä ja seuraavan tilikauden kaksi seuraavaa
 • Kiinteistöinvestointien ALV-vastuulaskelmat
Kuinka kauan tilintarkastus kestää? keyboard_arrow_right

Suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä tilikausi on kalenterivuosi, joten sen vuoksi kevät on tilintarkastuksessa kiireisintä aikaa. Tällöin myös tilintarkastuksen aikataulut ovat keväisin pitkät. Tilintarkastukseen olisikin syytä varata ruuhka-aikaan vähintäänkin 2-3 viikkoa.

Kuka voi toimia tilintarkastajana? keyboard_arrow_right

Tilintarkastajaksi voidaan nimetä joko tilintarkastusyhteisö tai yksittäinen HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja.
Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
HT-tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastusalan perustutkinnon
KHT-tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastusalan erikoistumistutkinnon
JHT-tilintarkastaja on suorittanut julkishallinnon ja -talouden erikoistumistutkinnon
PRH ylläpitää tilintarkastajista rekisteriä ja huolehtii tilintarkastajien laadunvalvonnasta.

Mitä tilintarkastus maksaa? keyboard_arrow_right

Hinta määräytyy luonnollisesti sen mukaan, paljonko tilintarkastaja on tehnyt töitä ja käyttänyt aikaa tilintarkastuksen suorittamiseksi. Isomman yrityksen kohdalla työ voi olla aktiivista tilikauden aikana, jolloin luonnollisesti kertyy työaikaa enemmän. Pienemmillä yrityksillä dokumentteja ja yhteydenottoja on vähemmän, jolloin laskukaan ei ole suuri.
Periaatteessa lasku muodostuu ajankäytön mukaan.

Miksi tilintarkastuskertomus on niin pitkä? keyboard_arrow_right

Tilintarkastuksessa noudatetaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA) ja Patentti- ja rekisterihallitus valvoo tilintarkastajia. Tilintarkastuskertomuksen sisältö tulee kansainvälisistä standardeista.

Palautteesi on meille tärkeä

Palautteesi on meille tärkeä

Lähetä meille sähköpostia ja autamme parhaamme mukaan.